Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Ekskursoj * Excursions     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Ekskursoj * Excursions

Esperanto Ekskursoj

Excursions franca

La urbo Seto kaj ĝia regiono enhavas multajn interesaĵojn kaj belaĵojn. La organizantoj de la Renkontiĝo proponas, per aro da ekskursoj, konigi kaj ŝatigi ĝiajn turismajn kaj kulturajn riĉaĵojn.

Aŭdgvidiloj: La estraro de la urbo Seto konsentis realigi Esperantlingvan aŭdogvidilon laŭ la temo : « Rondpromenado en la urbocentro». Vizitu la Turismoficejon kaj ĝuu tiun viziton de la urbo kun Esperantlingva gvidado.

 • Aŭdgvidiloj
 • Liberaj lokoj

  Atentu ! Lokoj al ekskursoj estas limigitaj!

  Antaŭ ol mendi ekskurson, bonvolu kontroli en la suba tabelo ĉu ankoraŭ estas liberaj lokoj.

  Cette.jpg

  La ville de Sète et sa région regorgent de curiosités et de splendeur.

  Nous vous proposons de partir à leur découverte par un grand choix d'excursions.

  Audioguide: L'Office de Tourisme a donné son accord pour proposer une visite guidée en espéranto du circuit « Promenade au cœur de la ville».

 • Audioguide
 • Places disponibles

  Attention ! Les places pour les excursions sont limitées!

  Avant de réserver pour une excursion, veuillez vérifier s'il y a encore des places disponibles dans le tableau ci-dessous.

  Ekskursoj * Excursions Tago * Jour Limo * Limite liberaj lokoj * places libres
  Fiŝaŭkcio * Criée aux poissons VE 15h30 24 5
  VE 16h45 24 4
  Lageto de Thau * Etang de Thau SA PM 43 0
  DI AM 54 2
  DI PM 54 0
  Monto Saint-Clair * Mont Saint-Clair DI AM 54 2
  DI PM 54 0
  LU AM 55 26
  Cap d'Agde LU PM 54 0
  Nimo * Nîmes Ma 26
  Eta Kamargo * Petite Camargue Ma 26 53 14
  La Suda Kanalo * Le Canal du Midi Ma 26 53 0
  Cevena trajno * Le train cévenol Me 27 53 0

  Ekskursoj 1 2 kaj 3

  Excursions 0 1 2 et 3

  La turisma Oficejo aranĝis eblecon ĉeesti fiŝaŭkcion, normale rezervita al profesiuloj, vendrede posttagmeze.
  1. Fiŝaŭkcio (E0)

  Sabate, dimanĉe kaj lunde matene kaj posttagmeze, laŭ la tabelo kiu aperas apude, estas proponitaj vizitoj al tri celoj:

  1. la Lageto de Thau (E1)
  2. Monteto Saint-Clair (E2)
  3. Cap d'Agde (E3)

  La vizitoj E1 kaj E2 estas proponitaj trifoje: sekve eblos al partoprenanto ĝui ĉiujn vizitojn laŭvole.

  Ekskursoj/Fishaukcio.jpgEkskursoj/Ekskurso123Plano.png Pour le vendredi après-midi, l'Office de Tourisme a mis en place une visite à la Criée aux poissons, normalement réservée aux seuls professionnels.
  1. Criée aux poissons (E0)

  Samedi, dimanche et lundi matin et après-midi, sont proposées des visites vers trois objectifs, suivant le tableau ci-contre:

  1. L'étang de Thau (E1)
  2. Le Mont Saint-Clair (E2)
  3. Cap d'Agde (E3)

  Les visites E1 et E2 sont proposées trois fois: par conséquent chaque participant pourra suivre toutes les visites à son gré.

  Tuttagaj ekskursoj

  Excursions journée entière

  Mardon la 26an : 2 tagaj ekskursoj.

  1. Eta Kamargo (TT2)
  2. La Suda Kanalo (TT3)
  Ĉiu ekskurso estos limigita je 50 partoprenantoj (1 buso). Aliĝante bonvolu sciigi vian preferon. La ekskurso al Nimo estas nuligita pro manko da aliĝintoj.

  Merkredon la 27an : 1 kroma tuttaga ekskurso cele al la cevena vaportrajno.

  1. Cevena trajno (TT4)
  Ekskursoj/RodanaDelto.jpg
  Ekskursoj/SudaKanalo.jpg
  Ekskursoj/CevenaTrajno.jpg

  Mardi 26 : 2 excursions, journée entière.

  1. Petite Camargue (TT2)
  2. Le Canal du Midi (TT3)
  Chaque excursion sera limitée à 50 participants (1 bus). En vous inscrivant faites connaître votre choix. L'excursion à destination de Nîmes est supprimée à défaut d'un nombre suffisant d'inscrits.

  Mercredi 27: 1 excursion supplémentaire à destination du train à vapeur cévenol.

 • Le train à vapeur cévenol (TT4)