Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Movadaj aranĝoj * Séances de travail     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Movadaj aranĝoj * Séances de travail

Esperanto Movadaj aranĝoj

Séances de travail franca

Ĝeneralaj kunsidoj kaj laborkunvenoj de la kunorganizantaj asocioj.

Komunaj aranĝoj

 • Akceptado
 • Interkona vespero
 • Komuna malfermo
 • Honorvino kaj komuna foto ĉe mediteranea bordo
 • Prezento de venontaj kongresoj
 • Komuna fermo
 • Libroservoj
 • Asociaj aranĝoj

 • Ĝenerala Kunveno Espéranto-France
 • Komitat-kunsido Espéranto-France
 • Laborkunsido Espéranto-France
 • Laborgrupo de SAT-Amikaro
 • Plenkunsido de SAT-Amikaro
 • Ĝenerala Kunveno GEE
 • Ĝenerala Kunveno Fervojistoj
 • Ĝenerala Kunveno FET
 • Ĝenerala Kunveno Katolikoj
 • LogoBildoj/IREM.png

  Assemblées générales et réunions de travail des associations co-organisatrices.

  Séances communes

 • Accueil
 • Prise de connaissance
 • Inauguration commune
 • Vin d'honneur et photo collective sur la plage
 • Présentation des prochains congrès
 • Clôture commune
 • Services de librairie
 • Séances associatives

 • Assemblée Générale de Espéranto-France
 • Réunion du Conseil d'Administration de Espéranto-France
 • Réunion Espéranto-France
 • Groupe de travail de SAT-Amikaro
 • Assemblée plénière de SAT-Amikaro
 • Assemblée Générale GEE
 • Assemblée Générale Cheminots
 • Assemblée Générale FET
 • Assemblée Générale Catholiques