Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / La renkontiĝo * La rencontre     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / La renkontiĝo * La rencontre

Esperanto La renkontiĝo

La rencontre franca

La Langvedoka-Rusiljona Federacio invitis la plej gravajn asociojn agantajn en franclingvaj landoj partopreni komunan renkontiĝon. En 2005 tia komuna renkontiĝo sukcese okazis en Bulonjo. Ja temis pri jubilea kongreso memore al la fama Vikipedio Unua Kongreso okazinta samurbe unu jarcenton antaŭe: la organizantoj eĉ malakceptis malfruajn aliĝintojn, ĉar la salonoj ne povis akcepti tiom da ĉeestantoj. Ĉu aliĝos tiom multe da homoj al la renkontiĝo okazonta en nia regiono ? Ja ne temas pri centjara jubileo, tamen la fakto ke komune kongresos SAT-Amikaro, Espéranto-France kaj aliaj gravaj movadaj organizaĵoj lasas prognozi multenombran partoprenantaron. Kutime tiuj asocioj kaj kelkaj aliaj okazigas aparte ĉiujare printempe sian jaran kongreson. En 2010 SAT-Amikaro kongresis en Hiliono (apud Saint-Brieuc) kaj Espéranto-France en Kaiserslautern (komune kun germanaj esperantistoj). Tiajn kongresojn partoprenas de cent ĝis ducent partoprenantoj. En komuna kongreso povus partopreni ĝis tricent homoj, kio ebligas pli ambician programon kun elstaraj kontribuoj de artistoj kaj de eminentaj prelegantoj.

LogoBildoj/IR2011 Logo 1.png
Bulonjo2005
Hiliono2010
Kaiserslautern2010
La Fédération des Espérantistes de Languedoc-Roussillon a invité les principales organisations espérantistes agissant dans les pays francophones à participer à une rencontre commune. En 2005 une telle rencontre commune s'est déroulée avec succès à Boulogne-sur-Mer. Certes, il s'agissait du jubilée en l'honneur du Premier Wikipédia Congrès Universel d'Espéranto qui s'y est tenu cent ans auparavant: les organisateurs ont même dû refuser des inscriptions tardives car les salles ne pouvaient recevoir autant de monde. Y aura-t-il autant de participants dans la rencontre qui se tiendra sur les rivages de la Méditerranée? Cette fois il ne s'agit pas de célébrer le centenaire d'un événement significatif de l'histoire du mouvement espérantiste, cependant le fait que se rassembleront les adhérents de SAT-Amikaro, d'Espéranto-France et de plusieurs autres organisations espérantistes laisse prévoir une participation nombreuse. Habituellement chacune de ces associations organise séparément au printemps son congrès annuel. En 2010 SAT-Amikaro a tenu son congrès à Hillion (à côté de Saint-Brieuc) et Espéranto-France à Kaiserslautern (avec les espérantistes allemands). Ces congrès rassemblent ordinairement de cent à deux cents personnes. Dans une rencontre interassociative on peut s'attendre à trois cents participants, ce qui permet de mettre en place un programme plus ambitieux avec des artistes et des conférenciers éminents.

Nia logobildo

Notre logo

Nia logobildo elvokas la interrenkontiĝon de du malsamaj simboloj de Esperantismo: la tradicia verda stelo kaj la rondigita Є kiu, kun sia spegulbildo, bildigas terglobon « rugbebalonforme ». Ĉi tiu renkontiĝo estas ankaŭ tiu de du malsamaj aliroj de la Internacia Lingvo, kiuj profunde disdividis la movadanojn antaŭ kelkaj jardekoj kaj kiuj nun ektrovas vojojn de fruktodona kunlaborado.

La baleno estas la emblema bildo de la urbo Seto kies nomo etimologie fontus el la greka vorto ketos aŭ latina cetus kiuj signifas baleno, ĉar, vidita el la maro, la Monteto Sankta-Klero, ĉe kies piedo kuŝas la urbo Seto -ankaŭ nomata « la singulara insulo »-, similas balenon.

LogoBildoj/IREM.png

flago-eo.gifLogoBildoj/Rugbeo0.jpg
Esperantosimboloj
Symboles de l'espéranto

Seto/Blazono_Seto.png
Blazono de la urbo Seto
Blason de la ville de Sète
Notre logo évoque la rencontre de deux symboles différents qui représentent l'espéranto: la traditionnelle étoile verte et le Є arrondi qui avec son symétrique forme une image de globe sous l'aspect d'un « ballon de rugby ». Cette rencontre est aussi la rencontre de plusieurs approches de l'espéranto qui ont divisé le mouvement espérantiste de façon tranchée il y a quelques décennies et qui maintenant ont trouvé les voies d'une coopération fructueuse.

La baleine est l'emblème de la ville de Sète dont la nom proviendrait du grec ketos ou du latin cetus qui signifient baleine, car, vu de la mer, le Mont Saint-Clair, au pied duquel se situe Sète -appelée aussi « l'île singulière »-, ressemble à une baleine.