Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Organizantoj * Organisateurs     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Organizantoj * Organisateurs

Esperanto Organizantoj

Organisateurs franca

La Renkontiĝo estas kunlabore kunorganizita de la sube menciitaj asocioj. LogoBildoj/IREM.png La Rencontre est organisée conjointement par les associations énumérées ci-dessous.

Espéranto-France

Sukcedante Union Francan por Esperanto fonditan en 1903, Espéranto-France kunordigas agadon favore al Esperanto en Francio.
Esperanto-France

Espéranto-France

Succédant à l'Union française pour l'Espéranto créée en 1903, Espéranto-France coordonne les actions en faveur de l'espéranto en France.

SAT-Amikaro

SAT-Amikaro, agas por realigi la celojn de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) en franclingvaj landoj: ebligi al homoj interkompreniĝi translime dank'al Esperanto.
SAT-Amikaro

SAT-Amikaro

SAT-Amikaro, « les Amis de SAT, l'Association Mondiale Anationale des travailleurs espérantistes », œuvre à développer les objectifs de SAT dans les pays francophones: permettre aux hommes de se comprendre au-delà des frontières grâce à l'espéranto.

Langvedoka-Rusiljona Federacio

La Langvedoka-Rusiljona Federacio arigas Esperantistojn, individuojn kaj grupojn aktivajn en la Regiono.
LangvedokaFederacio

Fédération Languedoc-Roussillon

La Fédération d'Espéranto du Languedoc-Roussillon regroupe des individus et des groupes actifs dans la Région.

Eurokka

Internacia organizaĵo por promocii Esperanto-muzikon
eurokka

Eurokka

Association internationale pour la promotion de la musique en Espéranto

Fervojistoj

Franca branĉo de IFEF, la internacia asocio de la Esperantistaj Fervojistoj.
Fervojistoj

Cheminots

Branche française de IFEF, l'association internationale des Cheminots Espérantistes.

Geinstruistoj

Franca branĉo de ILEI, la internacia asocio de la Esperantistaj Geinstruistoj.
Geinstruistoj

Enseignants

Branche française de ILEI, l'association internationale des Enseignants Espérantistes.

Laborista Esperanto Federacio

Organizaĵo de progresemaj Esperantistaj laboristoj
FET

Fédération Espérantiste du Travail

Organisation de travailleurs progressistes

Katolikoj

Franca branĉo de IKUE, la internacia asocio de la Esperantistaj Katolikoj.
 

Catholiques

Branche française de IKUE, l'association internationale des Catholiques Espérantistes.