Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Programo * Programme     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Programo * Programme

Esperanto Programo

Programme franca

Dum la rekontiĝo estos
 • Movadaj aranĝoj: ĝeneralaj kunsidoj kaj laborkunvenoj de la kunorganizantaj asocioj
 • Spektakloj: koncertoj kaj teatro
 • Klerigaj programoj: prelegoj kaj laborgrupoj
 • Lingvaj ekzamenoj: francaj kaj internaciaj
 • Turisma programo: duhoraj kaj tuttagaj ekskursoj
 • .
  LogoBildoj/IREM.png Pendant la rencontre il y aura
 • Des séances de travail: assemblées générales et réunions de travail des associations co-organisatrices
 • Des spectacles: concerts et théâtre
 • Des conférences magistrales et des groupes de travail
 • Examens: des examens français et internationaux
 • Un programme touristique: excursions de deux heures et journée entière
 • .