Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Nova franca leĝo * Une nouvelle loi française     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Nova franca leĝo * Une nouvelle loi française

Esperanto Nova franca leĝo

Une nouvelle loi française franca

Deprenita el Nova franca leĝo - ŝancego por Esperanto

Pro informiĝo de franca studento pri la ebloj ekzameniĝi pri Esperanto je B2-nivelo ni komencis enketadi pri la kialo kaj trovis ke ekde la 1a de junio 2010 ekfunkciis nova leĝo en Francio, laŭ kiu estonta instruisto por ricevi postenon devas sukcesi ne nur en la dungo-konkurso, sed devas havi ankaŭ diplomojn pri la lingvaj konoj kaj informatiko. La nivelon oni difinis laŭ la referenckadro, ĝi estas B2 kaj la diplomo akireblas pri ajna lingvo, kaj povas esti eldonita en Francio kaj en aliaj eŭropuniaj landoj. Tio signifas por ni ke Esperanto povos havi grandan rolon en Francio. En Hungario pro similaj kialoj jare 5000 personoj elektas ekzameniĝi pri Esperanto.

Se francoj sukcesos bone organizi la informadon pri Esperanto, lanĉi altnivelajn kursojn en la urboj kun universitatoj kaj poste se ni poste flekse sukcesos organizi por ili KER-ekzamenojn, Esperanto subite ekhavos grandegan reputacion en Francio.

Grandiĝos la rolo de Esperanto-instruado, necesos pli da bonaj instruistoj, materialoj, kursoj. La retejo edukado.net kaj ĝia baldaŭa RITE-trejnado ( Reta Instruista Trejnado ĉe Edukado.net ) povos multe helpi en tiuj bezonoj.

Bonvolu kontakti junulojn, instigi ilin al lernado kaj ekzameniĝo.

Tempe kaj geografie la plej proksimaj ebloj estas

 • 30a de decembro 2010 - en Saarbrücken dum la Novjara Renkontiĝo
 • 24a de aprilo 2011 – en Seto dum la IREM
 • Fine de aŭgusto 2011 – en Torino dum la 78a Itala Kongreso
 • Ni tre fieras ke ni havas la KER-sistemon kaj tiel povos helpi en tio, ke en Francio Esperanto ekhavu grandan prestiĝon kaj popularecon.

  Se vi havas opinion pri la temo kaj volas dividi ĝin kun ni, bv. viziti la koncernan parton de la Forumo.

  Katalin Kováts, edukado.net, 06-10-2010

  Retejo: Leĝo de la 31a majo 2010 koncerne la postulatajn lingvo- kaj komputiko-kapablojn  

  Traduit de Nova franca leĝo - ŝancego por Esperanto

  Suite à la demande d'information sur les possibilités de passer un examen d'espéranto au niveau B2, nous avons commencé à enquêter sur les motivations de cet étudiant et constaté que depuis juin 2010 une nouvelle loi est en vigueur en France, selon laquelle les enseignants pour obtenir un poste doivent réussir non seulement le concours d'entrée, mais doivent aussi obtenir des diplômes sur leurs connaissances en langue et en informatique. Le niveau a été défini selon le Wikipédia cadre de référence européen (CECRL): il s'agit du niveau B2 et on peut obtenir le diplôme dans n'importe quelle langue et l'avoir obtenu en France ou dans un autre pays de l'Union Européenne. Cela signifie pour nous que l'epéranto pourrait jouer un grand rôle en France. En Hongrie chaque année 5000 personnes passent un examen d'espéranto pour les mêmes raisons.

  Si les français réussissent à bien organiser l'information sur l'espéranto, à lancer des cours de haut niveau dans les villes universitaires et ensuite si nous réussissons à organiser pour eux des sessions d'examens Wikipédia CECRL à la demande, l'espéranto acquérerait soudainement une grande renommée en France.

  Le rôle de l'enseignement de l'espéranto grandira, on aura besoin de davantage de bons enseignants, de matériel pédagogique, de cours. Le site edukado.net et son espace de formation d'enseignants prochainement en ligne ( Reta Instruista Trejnado ĉe Edukado.net ) pourra rendre de grands services pour satisfaire ces besoins.

  Contactez les jeunes ! incitez-les à étudier en vue de passer des examens !

  Les opportunités les plus proches dans le temps et géographiquenment sont :

 • 30 décembre 2010 à Saarbrücken au cours de « Novjara Renkontiĝo »
 • 24 avril 2011 à Sète au cours de IREM
 • fin août 2011 à Turin au cours du 78ème Congrès Italien
 • Nous sommes très fiers d'avoir le système Wikipédia CECRL et ainsi le fait que l'espéranto puisse acquérir un grand prestige et une grande popularité pourra donner un sacré coup de pouce.

  Si vous avez une opinion sur le sujet et souhaitez la partager, veuillez visiter les pages relatives de notre Forum.

  Katalin Kováts, edukado.net, 06-10-2010

  Site: Arrêté du 31 mai 2010 concernant les compétences exigées en langues, en informatique et internet