Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Movadaj aranĝoj

Movadaj aranĝoj

LogoBildoj/IREM.png

Ĝeneralaj kunsidoj kaj laborkunvenoj de la kunorganizantaj asocioj.

Komunaj aranĝoj

 • Akceptado
 • Interkona vespero
 • Komuna malfermo
 • Honorvino kaj komuna foto ĉe mediteranea bordo
 • Prezento de venontaj kongresoj
 • Komuna fermo
 • Libroservoj
 • Asociaj aranĝoj

 • Ĝenerala Kunveno Espéranto-France
 • Komitat-kunsido Espéranto-France
 • Laborkunsido Espéranto-France
 • Laborgrupo de SAT-Amikaro
 • Plenkunsido de SAT-Amikaro
 • Ĝenerala Kunveno GEE
 • Ĝenerala Kunveno Fervojistoj
 • Ĝenerala Kunveno FET
 • Ĝenerala Kunveno Katolikoj